Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska: recensioner

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

I en recension berättar en person vad verket handlar om i korthet och vad han eller hon tycker om det. Ett verk kan till exempel vara en bok eller en film. Recensioner finns att läsa tidningar eller på Internet. En person som arbetar med att skriva recensioner kallas för kritiker eller recensent. En del verk blir hyllade medan andra kan bli "totalsågade" . I det här arbetet ska du få arbeta med recensioner, lära dig dess typiska drag, se en film och recensera denna.

Syfte - förmågor i fokus:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och  andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

 

Arbetssätt/Undervisningen:

 • vi inleder med att undersöka vilken förförståelse som gruppen har kring recensioner
 • vi läser recensioner gemensamt och går igenom vad som är typiskt för genren
 • du får träna på att skriva sammanfattning och ge uttryck för dina åsikter genom att gestalta.
 • vi arbetar med att skriva en recension först i par sedan gemensamt i klassen.
 • vi tittar på en film
 • du gör minnesanteckningar under filmens gång
 • vi sammanfattar filmen tillsammans i en tankekarta
 • du skriver enskilt en recension i Exam.net på skoltid. Du får en stödmall till hjälp.
 • du gör kamratrespons på en kamrats text utifrån en stödmall
 • du bearbetar din text utifrån lärares och kamrats respons

 

Bedömning:

 • se matris för uppgiften/recension

 

Tid:

 • v.7-11

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för filmrecension
Halmstad Svenska som andraspråk - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter
Exempeltext: recension
Instruktion: recension
Kamratrespons: inlämningsuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback