Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, SO (år 1-3), Bild

·

Årskurs:

2

Rågsved Åk 2 SO - Jordgloben, världsdelar och världshav

Rågsveds grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 november 2020

SO årskurs 2: Jordgloben, världsdelar och världshav

 

Vad:

Jordgloben (världshavens, världsdelarna)


Varför: Se nedan


Hur: 

När: Tidsperiod för arbetsområdet

Språkfokus:

 • den blå planeten
 • jordklotet
 • skogar
 • öken
 • moln
 • is
 • snö
 • jordglobens yta
 • karta
 • landbitarna
 • kontinenterna
 • världskartan
 •  
 •  
 • Vad bedömer vi: Hur ska eleverna redovisa sina kunskaper? Konkretisering av kunskapskraven i Lgr11

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Världen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback