Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samling

Sörgårdsskolans förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Vi på Bakgården använder Babblarna i samlingar och i den pedagogiska verksamheten.

Nuläge:

Barngruppen är i åldern 1-3 år.

Vi har valt att arbeta med Babblarna för att i första hand stimulera och utveckla barns språkinlärning på ett roligt och inspirerande sätt. 

Mål:
Vi vill stärka barnens sociala samspel, utmana barnens matematiska och språkliga förmågor, sång, och rörelse .

Syfte:

Vi tycker att det är ett bra pedagogiskt material och vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt och roligt.

 

Genomförande:
Vi använder oss bl.a av Språkväskor på samlingarna.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback