Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rågsved Åk 2 - NO - Växter och djur

Rågsveds grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 november 2020

Växter och djur

 

Vad: 

Växter och djur 

 

 

Varför:  se nedan 

 

Hur:

Boken om No 1-3 sid. 50-67 och arbetsbok 2 sid 2-17 

Lövskog, barrskog, äng, kust och hav 

Prata om vilka djur som bor där, visa bilder, titta på filmer om och uppleva. 

Vanliga växter och djur, växtdelar, ekosystem, livscykler, näringskedja och fotosyntes. 

 

När: ca 6 veckor 

 

Språkfokus: 

Barrskog, gran, tall, mossa, lavar, svamp, kantarell, blåbär, lingon, myror, uggla, räv

Lövskog, lönn, rönn, björk, ek, daggmask, tusenfoting, vitsippor, blåsippor, igelkott.

Frö, gro, blomma, växt, kretslopp, ekosystem, livscykel, näringskedja fotosyntes.

Centrala ord och begrepp. Eventuell textgenre 

 

Vad bedömer vi: ca 6 veckor 

Eleven kan förklara skillnader mellan olika naturtyper. 

Eleven ska kunna några svenska vanliga växter och djur. 

Eleverna ska förstå hur några olika djur och växter har anpassat sig till olika ekosystem. 

 

 

Fortsätt att kolla uppgifter till växter och djur i arbetsbok 2. 

Koppla till centralt innehåll, kunskapskrav mål och matris.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback