Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Bokstavsarbete i förskoleklass 2020-21

Skeda skola, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Arbete med bokstäver i förskoleklass.

 

Vad?

För att väcka ett intresse för skriftspråk och läsning arbetar vi med bokstäver på olika sätt i förskoleklassen. Genom  praktiskt arbete tränar vi på fonem (bokstavsljud), form, ordbilder och grammatiska färdigheter. Var i ordet finns bokstaven vi arbetar med först, sist eller inuti ett ord? Hur ser munnen ut när du formar bokstaven. Var är tungan? 

Hur?

 • språklekar                                                                                                                                                                                       
 • forma bokstäver                                                                                                                                                                                  
 • skriva ord på veckans bokstav och rita bild till orden.                                                                                                                         
 • skapande                                                                                                                                                                                             
 • arbete på iPad.
 • titta på Livet i bokstavslandet.                                                                                                                                                             
 • klassens rim bok.                                                                                                                                                                                 
 • arbeta med Skolplus.   
 • låna böcker från skolbiblioteket, högläsning
 • Bokstavsloggen (arbetsbok)     
 • Majas alfabetssånger   
 • Polylino
 • arbeta i helklass, smågrupper, par och enskilt 
 • Hemliga påsen (bilder på saker som börjar på veckans bokstav)
 • ordbilder 
 • olika spel

 

 

 

I förskoleklassen använder vi Skolverkets Kartläggningsmaterial Hitta språket.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                      

 

 

                                  

                       

 

                                                                                                                                                                             

 

                                                                          


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback