Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Astrid Lindgren

Bessemerskolan_IM, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Astrid Lindgren (1907 – 2002) är en av vårt lands mest kända författare. Under sitt långa författarliv skrev hon 34 bilderböcker och 41 kapitelböcker för barn, verk som räknas till barnlitteraturens klassiker. Hennes böcker är översatta till 100 språk och älskas av både barn och vuxna. Astrid Lindgren stod alltid på barnens sida, vilket avspeglar sig i hennes böcker.

Under arbetets gång lär vi oss om Astrids liv och hennes engagemang mot orättvisor i samhället.

Vi utgår från boken Astrid Lindgren - ett liv och använder oss av delar av det materiel som finns på Nypon förlag.

VI läser utdrag ur hennes böcker, ser filmer och tv-serier samt svarar på frågor kring det vi läst och sett.

Uppgifter läggs till här i Unikum under arbetets gång.

Vi avslutar med ett biobesök och ser filmen Ronja Rövardotter.

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Brev till Emil
Madicken - avsnitt 6
Frågor till Astrid Lindgren - ett liv

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback