Skolbanken Logo
Skolbanken

Reflektionsfrågor till Veckans lärlogg

Storvikens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Frågor som hjälper oss i våra reflektioner.

Reflektionsfrågor att svara på i lärloggens reflektion.

Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande/lek?

Vilka frågor undersöker vi?

Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?

Vad av det barnen gör är möjligt att utmana vidare?

Vilka förmågor utvecklar barnen?

Vilka nyfikenhetsfrågor har väckts hos oss?

Hur planerar vi att gå vidare Vad, När och Hur?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback