Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Musik, Bild

·

Årskurs:

1

FN och Barnkonventionen

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Du kommer få lära dig vad FN och Barnkonventionen är. Vi kommer att prata om barns rättigheter och diskutera hur det kan se ut för barn i olika delar av världen.

Vi kommer bland annat att lära oss genom
- att titta på faktafilmer
- att måla och skriva enkla texter
- diskussion och värderingsfrågor

- att sjunga


-


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
FN flagga
Olika pp att använda i undervisningen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback