Skolbanken Logo
Skolbanken

Månadens grönsak

Sockertoppens förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 30 september 2023

Månadens grönsak, ett samarbete mellan förskola och skolrestaurang.

Så här gör vi:

Månadens grönsak är ett samarbetet med skolrestaurang. Syftet är att barnen ska bli bekanta och få en större kunskap kring olika grönsaker. Varje år får barnen önska och rösta fram vilka olika grönsaker och frukter som de skulle vilja lära sig lite mer om och lämna dessa som förslag till skolrestaurangen.

Vi samtalar, utforskar och studerar hur olika grönsaker ser ut, smakar, vad de kan användas till, hur de växer samt lyfter om vi odlar de i förskolans trädgårdsland. Vi arbetar sedan med grönsaken i olika estetiska uttrycksformer.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback