Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Novellskrivande, skrivregler och en muntlig presentation!

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Fram till jullovet kommer fokus ligga på novellskrivande! Novell är en kort berättelse och tanken är att du ska veta vad en novell är, hur man skriver samt att vi ska diskutera och analysera några olika typer av noveller.

Fram till jullovet kommer fokus ligga på novellskrivande. Vi kommer arbeta med ett lite längre projekt där vi kommer skriva små korta stycken som sedan ska flätas samman till en hel novell. Vi kommer diskutera uppbyggnad, begrepp, analysera olika noveller samt läsa och arbeta med läsförståelse med novellen som fokus!

Samtidigt kommer vi även gå igenom lite skrivregler. Hur säker är du exempelvis på skiljetecken, stor bokstav och punkt samt hur man delar in texter i olika stycken? Målet är att du ska bli mer säker på din skriftliga förmåga och vi kommer använda I-pad som ett hjälpmedel för detta!

Vi kommer också ha ett muntligt moment i detta arbetsområde där du ska läsa en text som du sedan ska redovisa och diskutera kring i gruppen


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter