Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Aktivitetsväggen

Ludvika gårds förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 3 november 2020

Vår aktivitetsvägg använder vi i princip varje dag efter att vi har ätit vår frukt vid samlingen. Här presenterar vi dagens aktivitet/aktiviteter med hjälp av InPrint-bilder.

 

 

 

Vi ser att barnen gärna leker med sina kompisar och att det gärna blir lekar där man springer och jagar varandra. För att styra upp det och se till att barnen dels lär känna varandra, dels får pröva aktiviteter som de inte själva skulle välja, använder vi vår aktivitetsvägg.

Här kan vi exempelvis visa att vi ska ha Mini-Röris, då alla barn deltar. Eller aktiviteter i mindre grupper, där antingen vi styr vilka barn som ska vara med i respektive grupp eller så får barnen själv välja vad de vill göra. Med krysset (X) visar vi hur många barn som får vara med vid varje aktivitet. Det kan till exempel vara att pärla, spela spel, bygga med Lego eller göra något som vi ser att barnen är intresserade av just då.

Med hjälp av foton på barn och pedagoger ser barnen direkt vad alla ska göra.

För att göra barnen medvetna om varandra och visa att alla barn betyder något, visar vi ett foto i taget. Vem är här? Vem är hemma?

På tisdagarna går vi antingen till skogen eller så har vi Mini-Röris i lekhallen.

Några av de aktiviteter som vi gör i mindre grupper.

 

Arbetet med aktivitetsväggen förändras och utvecklas ständigt. Det kan vara en aktivitet som vi ser att barnen visar intresse för just nu eller att något/några barn behöver arbeta mer med språket, turtagning eller gruppstärkande lekar.

Syftet är att ge barnen en rolig och utmanande undervisning, men också att låta barnen leka/delta i undervisningen en längre stund samt samarbeta och lära känna nya kamrater.

Att skapa sin egen tavla, kan vara en aktivitet som finns med på aktivitetsväggen.
 
 

Vi planerar en gång i veckan och då går vi igenom vilka aktiviteter som ska finnas med på aktivitetsväggen. Vi ser vilka barn som har gjort vad, vilka barn som arbetat tillsammans och kan utifrån det styra hur vi lägger upp veckans undervisning.

Vi reflekterar varje vecka hur veckan innan varit. Vad kan vi förändra? Vad kan vi göra bättre?

Vi dokumenterar i barnens lärloggar under hela terminen.

Förra veckan bakade de här fyra barnen, nästa gång får några andra barn pröva på det.

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback