Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

SV7A Döden & min tidningsartikel

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 oktober 2020

Yassirs pappa dör efter att ha blivit skjuten en kväll i familjens tobaksaffär. Strax innan skottet bråkar pappan och huvudpersonen Yassir och Yassir önskar att pappan inte fanns. Den skuld Yassir sedan drabbas av är mycket stor. Är allt hans fel? Boken är utläst och vi har skrivit gemensamma notiser. Nu är det dags för dig att skriva en egen tidningsartikel på bokens första kapitel.

Döden & min tidningsartikel

LPP SV7A v.42 - 44

 

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få bättre koll på hur en av de vanligaste texttyperna ser ut. Vi ska alltså arbeta med tidningsartiklar. Och du ska skriva en egen!

 

Vi har läst och arbetat med den skönlitterära boken Döden finns, liksom, skriven av Marie-Chantal Long. Vi kommer att avsluta arbetet med boken genom att återvända till kapitel 1 där Yassirs pappa blir skjuten en sommarkväll i deras tobaksaffär samtidigt som Yassir slänger skräp på gården.

 

Vi kommer tillsammans att:

 

·         läsa och undersöka flera tidningsartiklar

·         träna på att förstå hur en tidningsartikel ser ut och vilka delar den kan bestå av

·         skriva en egen tidningsartikel utifrån det vi pratat om

 

Din uppgift är sedan att leka journalist och genom att samla information av olika slag skriva en tidningsartikel som utgår från det du vet och har förstått under läsningens gång.

 

 

Din tidningsartikel

ska i brödtexten (=själva texten) innehålla svar på följande journalistiska frågor:

 

        VAD hände? 

        HUR/PÅ VILKET SÄTT gick det till?

        VAR hände det? 

        NÄR

        VEM/VILKA är inblandade? 

 

Och om du kan: 

        VARFÖR hände allt? (= BAKGRUNDEN till det som hänt?)

        Vad kommer det som har hänt LEDA TILL? (=KONSEKVENSER?)

 

Din brödtext ska inte bara bestå av dina egna ord, utan även av

 

        1-2 INTERVJUER av människor som du tror kan veta mer. Lägg in dina frågor (=frivilligt) och några av de viktigaste svaren från de intervjuade. Brödtexten och intervjuerna ska ”blandas” med varandra.

 

Din artikel ska också ha

 

        en RUBRIK

        en INGRESS

        en BILD & en BILDTEXT

 

 

Lotta kommer att bedöma:

  • ·        hur väl du lyckas med att få med tidningsartikelns olika delar
  • ·        ditt språk, t.ex. ordval och meningar
  • ·        hur du bearbetar din artikel utifrån mina och andras kommentarer

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska år7-9
Svenska år7- omvandla skönlitteratur till tidningsartikel
Uppgifter
Döden & min tidningsartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback