Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Spel på fritids

Grunnebacka skola, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 30 oktober 2020

spela olika sällskapsspel med barnen

Spela tillsammans och slutföra spel. Förstå och följa de spelregler som finns. 

Att vara en "god" vinnare och en "bra" förlorare.

Att lära känna de möjligheter till spel som finns på fritids.

Att lära av varandra.

Träna på att ge och ta instruktioner.

Vi tänker att vi kör veckorna 46-48 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback