Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Rim och Ramsor

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 augusti 2021

Rim och Ramsor V. 34 - 43

Rim och Ramsor

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

* Alfabetet och alfabetisk ordning.

* Sambandet mellan ljud och bokstav.

* Att lägga grunden till läs / skriv och språkförståelse.

Undervisning - * Lyssna efter takt-känsla-rytm i ord och barnens namn genom handklappning.

                         * Ritar och målar bilder efter givna ramsor.

                         * Klipper och klistrar in ramsor i den egna boken som också kommer att bli slutresultatet.

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback