Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Kemi

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 oktober 2020

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Tidsperiod

V 45-52 HT- 2020

Övergripande mål och riktlinjer

 

Syfte

Eleverna ska ges möjlighet att:

-använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samsamband.

-söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 

 

Centralt innehåll

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp  och oförstörbarhet.”  

”Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.”

”Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.”  (Lgr 11)

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 (Vad ska jag lära mig?)

Du ska ha grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Du ska kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter.

Bedömning (Hur ska jag visa det?)

Du deltar aktivt på lektionerna samt utför de givna uppgifterna utifrån din egen förmåga.

 

Du kan berätta vad en atom och en molekyl är.

 

Du kan berätta om vad begreppen grundämne och kemisk förening är.

 

Du kan några grundämnen och dess beteckning.

 

Du kan illustrera/bygga en eller några enkla molekyler och ange vilket ämne det är.

 

Du återger enkel fakta och reflekterar över det aktuella naturvetenskapliga arbetsområdet.

 

Du använder olika verktyg för att visa sina kunskaper, t ex text och bild, muntligt och digitalt.

 

Du deltar i de gemensamma uppgifterna i gruppen.

 

Planering/Undervisning (Hur kan jag komma dit?)

Du deltar aktivt i de olika arbetsmomenten.

Du dokumenterar, bland annat med stöd av arbetsblad och genom att bygga modeller av atomer och molekyler

 

Du arbetar aktivt med arbetsmaterialen: ”Vad är kemi?” och ”Koll på NO”


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback