Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott och hälsa, redskap åk 4 Solskiftet

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Vi kommer att arbeta med motorik och kroppskontroll genom att arbeta med olika redskapsaktiviteter som gymnastisk och parkour fram till påsklovet . På torsdag 25/3 åker vi skridskor . Se separat meddelande.

Aktivitet: Redskap och parkour

 

Bedömning:

Hur du anpassar dina rörelser till redskapsaktiviteten.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara fram till påklovet

 

Begreppslista:

plint, pallplint, matta, tjockmatta, romerska ringar, bänkar, lianer, bommar, satsbräda 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Mall Trelleborgs grundskolor för idrott och hälsa, redskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback