Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska år6 "Fröken Europa" och skrivregler v45-49 i svenskan.

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Gemensam läsning av "Fröken Europa". Vi läser enskilt, i par/grupp och gemensamt om Kristin och hennes klasskamrater som får en ny lärare, Eva, i femman. Eva är inte som andra lärare, hon tar med klassen på ett spännande och annorlunda äventyr genom Europa. Ett läsäventyr om en skolklass, som ger sig ut på ett äventyr. Till sist kommer det att bli "din tur". Paralellt med detta kommer vi att gå igenom skrivregler i det svenska språket.

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Arbetsformer

Vi kommer att läsa boken "Fröken Europa" Du får träna både att läsa tyst för dig själv och högt för en kamrat. Du kommer också att få visa att du förstått texten du läst genom att svara skriftligt och muntligt. Skrivregler kommer vi att träna på arbetsblad.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback