Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

Läsårsplanering i meänkieli

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 september 2021

Planering för åk 4. - 6. i meänkieli Spår 2

           Syfte:

Genom undervisningen i meänkieli som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·       reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och

·       reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

 

           Konkreta mål:

 

• Du vågar prata meänkieli.

• Du förstår vanliga ord, frågor, fraser och meningar när man pratar tydligt och långsamt        (t. ex. instruktioner i klassrummet).

• Du kan berätta om vardagliga saker och händelser så att lyssnaren kan förstå dig.

• Ditt ordförråd växer.

• Du kan grundläggande stavningsregler och grammatik och visar att du kan använda dessa kunskaper när du skriver texter.

• Du kan läsa och förstå enkla texter.

• Du kan skriva enkla texter.

• Du kan använda något hjälpmedel för översättning.

• Du har en uppfattning om tornedalingarnas historia och några samhällsfrågor som rör dem i dagens Sverige. Du har bekantat dig med deras kultur.

 

 UNDERVISNING:

 

 

 

 

Du jobbar med…

 

LYSSNA OCH TALA

● Hur kan man underlätta lyssnandet och förstå bättre?

 

● Vad gör man när man inte hittar ord?

 

Meänkielis uttal.

 

● Dialog och samtal om vardagliga saker.

 

● Olika spel, lek, sånger, tv-program osv.

 

 

LÄSA OCH SKRIVA

 

Läsa, förstå och tolka enkla texter.

 

● Skriva olika typer av enkla texter.

 

● Grammatik och stavningsregler enligt dina och gruppens behov.

 

TEXTER

 

● Texter från din lärobok.

 

● Enkla bilderböcker, dikter, sagor, sånger.

 

● Enkla instruerande och beskrivande texter.

 

ORD OCH BEGREPP

● Nya ord och begrepp från olika temaområden.

 

● Ord som har med vår kultur och traditioner att göra, t. ex högtider.

 

● Olika fraser och tilltalsord. När och hur använder man dem?

 

 

KULTUR

 

• Vilka är tornedalingar? Hur ser deras historia ut?

 

• Tv-program, musik och film på meänkieli.

 

• Hur lever tornedalingar i dag?

 

 

Material vi använder:

Läroböcker och annat material enligt din nivå.

Berättande böcker, texter, sånger och filmer.

Olika typer av texter från internet.

Olika spel.

Digitalt t. ex.  Quizlet,  You tube, Ekapeli, UR-skola, barnfilmer osv.

 

Bedömning:

Ditt lektionsarbete är viktigast.

Muntliga och skriftliga uppgifter och presentationer.

Hemläxor.

Prov och mindre test.

 

                .

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapkrav modersmål åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback