Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Bygga båtar

Sandbackaskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Vi ska bygga en båt som ska transportera ett gosedjur från punkt A till punkt B. Du kommer få lära dig vilka material som passar till uppgiften. Hur man gör en skiss och ritning och skillnaden på dem. Vi kommer även prata om tidmätning.

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om:

- Hur man gör en skiss och en ritning.

- Vad skillnaden är på en skiss och en ritning.

- Hur man mätte tid förr i tiden jämfört med idag.

- Vilka material som är bra att använda till olika saker.

- Hur du kan bygga en hållfast konstruktion.

 

Det här kommer du att göra:

- Bygga en båt tillsammans med en klasskamrat.

- Läsa om hur man mätte tid förr och nu (från solur till atomur).

- Rita en skiss och en ritning på er båt.

- Läsa om olika material och ta reda på vilka material som passar att använda till din båt.

 

När arbetet är slut ska du:

- Förstå skillnaden på en skiss och en ritning. 

- Se om er båt kan flyta från punkt A till punkt B.

- Veta hur man tog tid förr i tiden jämfört med idag.

- Veta vad olika material har för egenskaper.

 

För att se hur du nått målen med arbetet, kommer jag att bedöma dina kunskaper på följande sätt:

- Genom att kolla på er skiss och ritning i förhållande till er båt.

- Diskussioner i helklass, mindre grupper eller par.

- Reflektera över er båt. Vad kunde vi gjort bättre m.m.

- Jämföra tidsmätning t.ex jämföra fördelar och nackdelar.

 

Det här ska bedömas

- Hur aktiv du är i diskussioner i olika grupper och sammanhang.

- Jämför er skiss med er båt. Stämmer de överens med varandra?

- Hur du för enkla resonemang om t.ex. tidsmätning i både skrift och tal.

 

 


Läroplanskopplingar

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback