Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

5

BlackOut poetry

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

Poesi… gammalt, tråkigt och mossigt? Nej, fräckt, roligt och modernt. I det här arbetsområdet kommer du att få använda din kreativitet på både svenskan och bilden. BlackOut poetry är ett kreativt sätt att skapa poesi och vackra bilder med hjälp av färdig text och en heltäckande penna. Du tar något gammalt och skapar något helt nytt.

UNDERVISNING

Vi kommer att arbeta med blackout poetry som är ett sätt att kombinera bild med poesi. Ni kommer att få välja en text att utgå ifrån. Denna kan komma från en gammal bok eller en tidning. Från denna text ska ni skapa en dikt genom att ringa in ord från texten. Det kan vara en lång eller kort dikt. Ni ska sedan skapa en bild runt omkring orden – bilden får gärna vara inspirerad av något i dikten.

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att få delta i genomgångar samt se på film.
 • Du kommer att få titta på bilder där BlackOut Poetry har använts för att kombinera text och bild.
 • Du kommer att få skapa en egen BlackOut Poetry.

Konkreta mål

 • Kunna skapa en dikt av ord som du har valt.
 • Kunna skapa en bild som passar till dikten och på så sätt presentera en dikt med en bild.

 • Kunna använda de tekniker och material som vi tränar på under lektionerna. Just nu handlar det om att välja en metod som passar till din bild: Tuschpennor, träpennor, akvarellpennor eller kol och skuggning.

 • Kunna gå framåt i arbetet och lösa de problem som kan uppstå längs vägen.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Framställa bilder med ett genomtänkt bildspråk och uttryck.
 • Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa Blackout Poetry.
 • Utveckla dina idéer med hjälp av andras bilder och inspirationsmaterial.
 • Välja handlingsalternativ som leder ditt arbete framåt.
 • Presentera dina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
 • Kombinera text med estetiska uttryck.

Du visar dina förmågor genom att:

 • Skapa BlackOut Poetry där du kombinerar text och bild med hjälp av olika tekniker, verktyg och material.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter