Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Den magiska kulan

Östermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver! Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar. Då kan du skriva precis vad du vill till vem du vill. Du kommer att kunna läsa de olika texterna i Magiska kulan och i många andra böcker.

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta i arbetsboken Den magiska kulan, spåra bokstäver på lösblad och arbeta med muntliga övningar där vi rimmar, ljuda och letar ord.

 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • arbeta med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav och tränar på ljudet.
 • arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
 • diskutera om ord, meningar och andra delar av språkets uppbyggnad i grupp och gör olika praktiska övningar/lekar som tränar oss på detta.
 • träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • träna på att skriva ord.
 • träna på att skriva enkla meningar.
 • träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
 • läsa i "Den magiska kulans" läsebok.
 • läsa enskilt olika böcker stundvis under skolveckan.
 • jobba med läsförståelsestrategier med bonusboken till läaeboken.
 • lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

 

 

Vad ska du lära dig?

Läsa

Du kommer att få lära dig att:

 • känna igen alla bokstavsformer.
 • koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • ljuda samman språkljud- syntes.
 • dela upp ord i språkljud -analys.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla nya små ord.
 • läsa ord med enkla konsonantförbindelse

 

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • skriva alla bokstäver rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda dig av stora och små bokstäver.
 • skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
 • skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.

 

Skriv kortfattat vad eleverna ska lära sig, hänvisa också till ev. lärandematris. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven.
 • Du visar vad du lärt dig genom att arbeta i boken, redovisa din läsläxa och delta i diskussionerna samt deltar i bedömningsstödet. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska - tala/lyssna åk 1
Svenska – skriva åk 1
Svenska – läsa åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback