Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Talområdet 0-20

Ljunggrenska skolan F-3, Trelleborg · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Arbeta med talen 0-20.

Syfte

Konkretiserade mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

- känna igen talen 0-20 och ta fram rätt antal saker till dem.
- kunna skriva talen 0-20.
- kunna ordningstalen 0-20 och placera ut talen på tallinjen.
- kunna räkna framåt och bakåt inom 0-20.
- kunna automatisera additions- och subtraktionstabellerna inom talområdet 0-20 utan och med tiotalsövergång.

 

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.
Du kommer att få träna på att skriva talen 0-20.
Vi kommer att arbeta med talens plats på tallinjen.
Vi kommer att arbeta med additions- och subtraktionstabellerna 0-20 med hjälp av konkret material.
Du kommer att arbeta i din matematikbok, smartboard, mattekort och med olika stenciler.

 

Bedömning

Bedömning:

- du ska kunna känna igen talen 0-20 och ta fram rätt antal saker till dem.
- du ska kunna skriva talen 0-20.
- du ska kunna placera utan talen 0-20 på tallinjen.
- du ska kunna räkna framlänges och baklänges 0-20.
- du ska kunna några kombinationer inom talområdet 0-20 av t.ex. 10 + 4 (jämt tiotal + ental)
- du ska kunna några kombinationer inom talområdet 0-20 av t.ex. 11 + 6 (tiotal och ental + ental)
- du ska kunna tal av typen 17-7, 17-3 (tiotal och ental - ental utan tiotalsövergång).
- du ska kunna tal av typen 20-6 (med tiotalsövergång)


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback