Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse för Lillagruppen

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 10 november 2020

Rörelse i lekhallen

Vi kommer att ha rörelse i lekhallen med barnen födda 17,18 och 19 i lekhallen på onsdagar.

 

 

    Syfte:   Träna gruppkänsla och ha roligt.

                 Förstärka tilliten till sin egen förmåga.

                Känna lust och glädje att röra sig.

 

Mål:       Att alla ska känna sig trygga i gruppen.

              Att alla ska utmana och känna att det klarar av olika utmaningar och aktiviteter.

 

Metod:    Vi kommer träna grovmotorik

                Leka ringlekar

                Hinderbana

                Dansa

               

               

               

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback