Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Läsfixarna

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Vi tränar oss i läsförståelse genom arbetsmaterialet Lyckostjärnan.

Koppling till Lgr -11, del 1:

  • Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Övergripande mål, Lgr-11, del 2:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Konkretisering av mål, dessa kunskaper/färdigheter ska eleverna ges möjlighet att utveckla:

  • Eleverna ska få möjlighet att reflektera över olika texter samt få insyn i läsförståelsens betydelse för fortsatt läsutveckling.
  • Eleverna ska ha dessa figurer med i tanken då vi/de läser en text.

Arbetsformer

  • Introducera  "Läsfixarnas" 4 figurer för gruppen. Spågumman Julia, Frågeapan, Fröken Detektiv och Cowboy- Jim.
  • Högläsning ur boken "Lyckostjärnan;" - Storbild till varje kapitel,diskussioner om svåra ord och begrepp .  
  • Lära sig skillnad på fakta och sagotext.                                
  • Arbetsblad som tillhör varje kapitel

Dokumentation och utvärdering

Dokumentera i klassrummet med ord,text och bild.


Läroplanskopplingar

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback