Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Kommunikation och information

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Media spelar en allt större roll i det moderna samhället. Vi lever i ett så kallat informationssamhälle. Vill man ha samhällsinformation får man söka efter den själv på stadens hemsida. Vi ska under dessa vecka ägna oss massmedier, dold marknadsföring, politisk information och källkritik. I Sverige har vi tryckfrihet och yttrandefrihet enligt grundlagen. Vi kommer även att uppmärksamma det amerikanska valet under denna period.

 

Vad skall vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med media och kommunikation. Hur påverkar media samhället och vår vardag. Hur regleras media, vad reklam är för något och mediernas roll i demokratin. Vi kommer att ägna oss åt enkelriktad och dubbelriktad kommunikation,

Hur skall vi arbeta?
Vi kommer att ha föreläsande lektioner där eleverna får lära sig om media och kommunikation. Vi kommer att utgå från boken Utkik Samhällskunskap s.98-115 samt se filmer via SLI och ta del av valet i USA och diskutera detta.

 Vad skall du lära dig ?
Eleven skall under detta moment lära sig om media och dess påverkan på samhället samt elevens egen plats i detta sammanhang. Eleven ska även veta hur de söker samhällsinformation och vad är det som visas för information som visas via massmedia. Kunna ge exempel på vad som är enkelriktad kommunikation och vad som är dubbelriktad information. Veta vilka tre olika uppgifter massmedierna har. Veta vad marknadsföring är och vad som är vilseledande reklam. Veta vad konsumentverket gör i dessa frågor samt veta vad som är dold marknadsföring. Skillnaden på politisk information och propaganda. Till sist även lära sig att vara källkristiska och kunna förstå skillnaden på fakta och värdering.

Eftersom det är valår i USA ska vi även läsa om USA:s påverkan för oss i Sverige så vi börjar första veckan med att arbeta om valet.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback