Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 0

Addition och Subtraktion, Singma 4

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 november 2020

addition och subtraktion av stora tal med hjälp av uppstälningar och andra metoder

Syfte

I det här området kommer du att träna din förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 

Ämnesinnehåll

Vid avslutat arbete är målet att du skall kunna:

Använda dig av begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental för att beskriva tals värde.

- Använda dig av algoritmer (uppställningar) för att göra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

Undervisning

Du kommer få chans att lära dig detta genom att:

Aktivt delta på genomgångar

Arbeta självständigt i häften

- Delta i grupparbeten där ni får diskutera uppgifter och problem med koppling till positionssystemet

- Självständigt arbete i matteboken

- Färdighetsträning på Nomp

 

Bedömning och redovisning

Du kommer bli bedömd genom:

- den kunskap du visar på de aktiva genomgångar vi har

- resultatet du får på utmaningen på Nomp

- den kunskap du visar upp på genomförd skriftlig diagnos


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback