Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02b

Matematik 1b: Grafer och funktioner kap. 6

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att samhället digitaliseras används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Preliminär tidsram

2 November Måndag Kapitel 6. Grafer och funktioner - koordinatsystem (sänka skepp?) 300-302
3 November Tisdag Formel, värdetabell och gras 302-305
4 November Onsdag Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp 307-309
5 November Torsdag Tolka grafer som beskriver vardagliga förlopp och proportionalitet 307-309
310-312
9 November Måndag Studiedag  
10 November Tisdag Räta linjer y = kx + m 310-312, 321-324
11 November Onsdag Räta linjer y = kx + m 310-312, 321-324
12 November Torsdag Exponentialfunktioner 329-331
16 November Måndag Exponentialfunktioner. Kanske logaritmer? 329-331
17 November Tisdag Potensfunktioner 332-333
18 November Onsdag Repetition räta linjer, exponential- och potensfunktioner  
19 November Torsdag Test, räta och icke räta funktioner. Grafritande räknare  
23 November Måndag Olika matematiska modeller 337-339
24 November Tisdag Olika matematiska modeller 337-339
25 November Onsdag Olika matematiska modeller 337-339
26 November Torsdag Repetition  
30 November Måndag Repetition  
1 December Tisdag Prov kapitel 6  

Examinationsform

Skriftligt prov på plats i sal.
 
 
 

Begreppslista

Funktion
Definitionsmängd
Värdemängd
Linjär funktion (y=kx+m)
Potensfunktion
Exponentialfunktion

Läroplanskopplingar

Metoder för beräkningar inom vardagslivet och karaktärsämnena med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter samt strategier för användning av digitala verktyg.

Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler, såväl med som utan symbolhanterande verktyg.

Begreppet linjär olikhet.

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och olikheter samt potensekvationer, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.

Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matriser i planeringen
Matematik 1b
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback