Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Inte slösa med papper

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Vi måste hjälpas åt att hushålla med jordens resurser så att de inte tar slut. Papper känns som något självklart för oss men vad händer om vi använder för mycket?

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

* De flesta barnen vet att det finns olika sorters papper, t.ex ritpapper, toapapper, pappershanddukar.

* Vi använder väldigt mycket papper dagligen. Pappret bara finns där när vi behöver det men var kommer det ifrån och kan det ta slut?

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

* Vi vill få barnen att förstå att vi inte kan slösa med jordens resurser. En av dessa resurser är träd. Vi använder träd till uppvärmning, virke, papperstillverkning och vi får även syre från skogarna runt om på vår planet.

* Vi vill uppmärksamma dem på att det tar lång tid för skogen att växa innan vi kan använda dem till att producera saker.

* Vad kan vi på Nyckelpigan göra?

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

* Samling där vi visar vägen från skogen till ritpapper i stora drag.

* Bilder

* Prata om och titta på vad som är gjort av trä på avdelningen.

* Prata om hur VI på Nyckelpigan kan spara på resurserna.

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter