Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Självkänsla

Förskolan Alma, Östhammar · Senast uppdaterad: 2 november 2020

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Mål:

Att varje barn får känna att de får vara som de är.

Att barnen känner sig lyssnade på och sedda utav oss pedagoger och även andra barn.

Stödja barnen i att de kan själva och att de är bra på det.

 

När, var, hur, varför?

När: I den dagliga verksamheten

Var: I alla våra rutin och vardagssituationer

Hur:    Lära sig vänta på sin tur

           Uppmuntra

           Säga stopp och förstå innebörden av det

           Samarbeta

           Vi är tydliga vuxna, barnen vet var de har oss.

           Vi är närvarande i barnens lek och kan hjälpa dem att reda ut eventuella missförstånd.

           Vi utmanar barnen till att prova nya saker i en trygg miljö så de vågar utanför sin trygghetszon.

           Vi lyssnar aktivt på barnen i samtal, visar att det de säger är viktigt och betydelsefullt.

Varför: För att stärka barnen  i alla möjliga situationer och på så vis öka deras självkänsla


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback