Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4

Värme, kyla och väder

Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma?

 

Arbetsområde

 

Hur vi kommer att arbeta:

 • läsa högt och enskilt ur textboken - Koll på NO
 • arbeta i aktivitetsboken - Koll på NO
 • ha gruppdiskussioner
 • ha enskilda, par- och grupparbeten 
 • se på utbildningsfilm
 • göra Bingeluppgifter
 • genomföra fältstudier

 

Detta ska du kunna:

 • veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.
 • kunna ge exempel på hur värma kan sprida sig.
 • kunna förklara hur vindar uppstår.
 • veta hur moln, regn och snö bildas.
 • kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder.
   

Bedömning hur du ska visa vad du lärt dig 

 • genom diagnos
 • genom att vara delaktig på lektionerna, både enskilt och i grupp
 • genom att du kan söka och använda information

 

Begrepp – dessa ska du känna till

 

energi - hagel - isolering - kyla - kylmedel - lagrad energi - leda värme - meteorolog - solceller - solenergi - tromb - vindkraft - väderprognos - växelvarm

 

 

Arbetsschema - så här ser tidsplaneringen ut
v 1 Solen, värme och kyla
v 2 Väder, mätare för väder
v 3 Diagnos


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Matriser i planeringen
Värme, kyla och väder
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter