Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Kristendom, Judendom och Islam

Blackebergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Vad är religion? Vad är centralt och betydelsefullt för religionerna Kristendom, Judendom och Islam som är tre världsreligioner? Vi ska lära oss mer om varje religion för att sedan kunna jämföra och se likheter!

Undervisning

Under hösten kommer vi lära oss mer om Kristendomen, Judendomen och Islam som ingår i ämnet religionskunskap. Vi ska bland annat ta reda på viktiga platser och byggnader, högtider och symboler, viktiga personer och levnadsregler. Vidare kommer vi studera vilka likheter och skillnader som finns inom religionerna men också vilka likheter och skillnader som finns mellan religionerna.

Vi kommer bland annat ha gemensamma genomgångar, se på filmer, söka fakta på internet och i böcker samt föra diskussioner om innehållet. Vi kommer arbeta både i grupper, par och enskilt och undervisningen kommer mynna ut i olika exittickets via Socrative där du bland annat har möjlighet att visa dina kunskaper!

Bedömning

Vad som kommer bedömas:

- din förmåga att analysera Kristendomen, Judendomen och Islam

- din förmåga att reflektera över livsfrågor

- din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar

- din förmåga att söka information om Kristendomen, Judendomen och Islam

 

Hur det kommer bedömas:

- genom det läraren hör under diskussioner och samtalsövningar

- genom det läraren tar del av från dina svar i skriftliga inlämningsuppgifter, i till exempel Socrative

- genom det du presterar i olika grupparbete

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback