Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten

Södermalmsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 17 november 2020

Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. När du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. Men var kommer vattnet i kranen ifrån? Och vart tar vattnet i vattenpölarna vägen när solen skiner? Hur kommer det sig att det blir imma på spegeln när jag andas nära? Det finns många frågor, men som nu ska få ett svar när vi ska arbeta med vatten och dess olika former.

 

Mål med detta arbetsområde är att du ska:

Målet med detta arbetsområde är att du ska:

 •  Veta hur en vattenmolekyl är uppbyggd.
 •  Veta hur vattnets kretslopp fungerar. 
 •  Känna till de olika formerna av vatten och kunna ge partiklarnas rörelse som förklaring till fasövergångar. 
 •  Kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • EPA-diskussioner
 • Praktiska uppgifter och laborationer
 • Arbete med begreppsförståelse
 • Läsa texter tillsammans 
 • Arbetsblad
 • Uppgifter i Google Classroom

Hur bedöms din förståelse 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Kunna förklara begrepp
 • Planera, genomföra och dokumentera laborationer
 • Delta i diskussioner
 • Plickers
 • Test

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Koll på NO 4 
 •  Digilär
 •  Boken om kemi och fysik
 •  Begreppslistor
 •  Filmer från Sli

Läroplanskopplingar

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter