Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

5

Prata på men lyssna ändå HT 20

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

V.45 - 51 Det är kul att prata, diskutera, argumentera, hålla tal och berätta en historia. - Nu ska du få koll på hur man gör!

MÅL från Lgr 11 kapitel 1 och 2

använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt 

 Mål:   

·        utveckla din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal. (SV)

·        utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang. (SV)

 

CENTRALT INNEHÅLL – vilka delar av centrala innehållet behandlas

 

·        Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

·        Samtal i liten och stor grupp

·        Språkliga strategier för att minnas till exempel tankekartor och stödord.

·        Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Så här gör vi:

Du kommer att titta på avsnitt ur serien ”Tungan rätt i mun”, arbeta med Talsucce’ och Liber Svenska för att få  en modell för hur man argumenterar, samtalar och berättar. Du kommer sedan i mindre grupp att träna på att:

·        s         samtala

  • berätta en historia
  • återberätta en saga/händelse
  • göra en muntlig presentation/ redovisning

 

Du kommer också att arbeta med 3 – 4 uppdrag i muntligframställning som ska förberedas hemma och sedan redovisas i gruppen.

 

Så här redovisar du dina kunskaper:

 

·        Du visar din förmåga att kommunicera i tal genom att delta i demokratiska samtal, argumentationer, diskussioner, debatter och redovisningar

·        Du visar din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att diskutera, argumentera, berätta, presentera och återberätta i olika sammanhang.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

·        formulera dig och kommunicera i tal

·        anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Prata på men lyssna ändå HT 20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback