Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Läsförståelse - En enda kväll

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Vi kommer att läsa den skönlitterära boken En enda kväll. Vi kommer att öva läsförståelse med olika uppgifter och skrivövningar såväl som i samtal och diskussion.

 

Vecka 45-51

En enda kväll

v.45

Introduktion av boken

v.46

Läsa och arbeta med uppgifter

v.47

Läsa och arbeta med uppgifter

v.48

Läsa och arbeta med uppgifter

v.49

Läsa och arbeta med uppgifter

v.50

Arbeta med bokrecension

v.51

Avslutning och reflektion

Vad?

I undervisningen kommer vi att:

  • läsa 
  • sammanfatta texten
  • analysera huvudpersonernas agerande i boken
  • samtala och diskutera ord och händelser i texten
  • svara på olika frågor om texten, både direkta och mellan raderna

Hur?

Vi kommer att läsa gemensamt i klassen och ni behöver även läsa individuellt hemma.

Vi kommer att diskutera och samtala tillsammans i klassen. 

Vi kommer att arbeta med frågor för att fördjupa förståelsen av det lästa. 

Med vem?

Individuellt, i par och gemensamt arbete.

Varför?

Syftet med bokläsningen är att ni ska få öva läsförståelse samt öva och fördjupa era kunskaper i svenska. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- läsa och sammanfatta texter

- svara på frågor om bokens innehåll 

- reflektera och analysera läst text 

exempelvis:

1. Vad händer i texten? Varför?

2. Vilken information finns i texten?

3. Vilken information finns inte i texten och vad är det som gör att man ändå kan förstå vad som menas (att läsa mellan raderna)? 

Material

Bok

Dator - planering och uppgifter i Unikum 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
Matris - läsförståelse
Uppgifter
Kapitel 6-10
Kapitel 1-5
Kapitel 16-20
Kapitel 3-5
Kapitel 21-26
Kapitel 11-15
Kapitel 1-2
Avslutande reflektion
Uppgift 9