Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

tema språk- kommunikation

Nyhammars förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vi har valt att fokusera på språket under läsåret 20/21. Vi vill att barnen ska få till sig nya ord och begrepp för att kunna utveckla sina lekar och förståelsen i olika samtal som sker mellan barn-barn och barn-pedagog.

 

 

Var är vi?

Vi har uppmärksammat att det ibland blir konflikter mellan barnen för att de inte förstår varandra. Vi kan se att det finns behov för att utveckla språket med nya ord och begrepp för att barnen på så vis ska kunna bli mer självständiga i sina lekar och samtal med andra.

Barnen visar intresse för olika typer av rollek, så som mamma pappa barn, konstruera med olika byggmaterial (lego, duplo, magneter, klossar) pyssel och spel/pussel. Det är de materialen som fångar upp barnen och som de mest använder sig av inne på avdelningen.

Ute tycker barnen om att leka rollekar och använder sig av hela vår gård till att röra sig på. 

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen nya ord och begrepp och öka förståelsen för innebörden av olika ord för att de ska kunna samtala med barn på förskolan och oss pedagoger. Vi vill att de ska känna tillit till att de kan förmedla olika tankar och känslor i sin vardag här på förskolan. Få möjligheten att känna sig lyssnad på, och att man blivit förstådd.

 


Hur gör vi?

Vi pedagoger tänker på att vara tydliga i vårt språk och använda oss av olika begrepp som förtydligar det vi gör och säger.
Vi tar till vara på måltiderna där vi redan sitter i mindre grupper för att samtala med barnen. Vi lyssnar på vad barnen berättar och kommer med frågor som gör att barnen får chansen att utveckla sina tankar men vi pedagoger berättar också saker som vi varit med om/erfarenheter för att ge barnen nya perspektiv och idéer.
Vi kommer bland annat att använda oss av böcker som hjälp, och då "Alfons kollar här och där" och "I huset där jag bor" för att få till oss ord som beskriver olika ting. 
Vi kommer att göra ett SIIT-test på barnen för att få ett underlag på hur mycket barnen förstår och vad det är vi behöver lägga fokus på i vår undervisning. 
Vi kommer att ta hjälp av vår specialpedagog för att få fram material till vår undervisning med barnen. 

Vi har fått material av logopeden för att träna på olika språkljud. 

Vi använder oss av bilder som stöd för att barnen ska kunna visa och berätta vad det är på bilderna och vad det är dem vill. Samt för att tydliggöra rutiner och vad som komma skall.

Vi använder oss av PolyGlutt för att lyssna på olika berättelser och få till oss nya ord och begrepp. 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter