Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Rävarna Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Winklerska förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Avdelning

Rävarna

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

 

Högläsning 4 dar/vecka i flera olika grupper. Kapitelböcker för blivande förskoleklassbarn där vi samtalar om texten.

Mini bibliotek i hallen.

Väpplarna för blivande förskoleklassbarnen. 

sagopåsar/ flanosagor.

Vi läser spontant när barnen önskar, oftast morgon/em.

Stort intresse i barngruppen för bokstäver och det skrivna ordet.

Vi använder oss av polyglutt, både gemensamt men även att barnen själva kan lyssna.

 

 

Vart ska vi?

Vi ska skapa en läsmiljö som stimulerar och inspirera till högläsning med oss pedagoger men även till stunder där barnen själva tar initiativ att enskilt eller tillsammans med kamrater tittar i böcker eller använder polyglutt.

Vi ska ge alla barn möjlighet att få uppleva sagoläsning flera gånger /vecka. Genom att höra boken på olika sätt som ex, högläsning, flanosagor, lärplatta "polyglutt".

Skapa goda förutsättningar för språkutveckling.

Hur gör vi?

Hitta platser på avdelningen som ger förutsättningar för en god läsmiljö.

Vi har 3 olika läsgrupper 4 gånger i veckan efter maten "vilan". Samtalar om böckerna. För de blivande 6-åringarna har vi läst kapitellboken "stora boken om Sandvargen" som innehåller 3 böcker.

Vi har gjort ett eget mini bibliotek som vi har i hallen där barnen kan låna hem en bok som dom kan läsa hemma.

Vi arbetar med Väpplarna minst  3gånger/vecka med de blivande 6-åringarna. Barnen har sina egna arbetsböcker som vi arbetar med.

Vi har i olika smågrupper haft flanosagor som har gett ringar på vattnet till att barnen börja leka sagan. ex Bockarna Bruse.

Vi försöker att spontan läsa så mycket som möjligt när tillfällen ges.  

Vi uppmuntrar och stimulerar genom olika aktiviteter intresset för skriftspråket.

Barnen intervjuas och får göra egna berättelser om sig själva. 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter