Skolbanken Logo
Skolbanken

Ateljén för de yngsta

Äventyrets förskola, Säter · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Vi vill väcka de allra yngsta barnens intresse för vår ateljé. De ska få utforska det material som finns där, färger, former och olika strukturer för att på så sätt stimulera sin lust att undersöka och utforska.

Vad

Vi introducerar material för barnen att känna på och utforska med alla sinnen som en början till skapandeaktiviteter. Vi tar även fasta på att skapa möjlighet för barnen att utveckla trygghet i gruppen och i miljön på förskolan. Även att väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära. 

 

Hur

Barnen får känna på de material som finns i ateljén, så som färger (med fingrar, genom penslar eller med fötter), penslar, pennor (kritor, tusch, färgpennor osv.), vatten (ex vattenlek) och papper (strimlat papper i baljan). Men de får även bekanta sig med andra material som är spännande att känna på och uppleva med kroppen.

 

Varför

Vi vill att barnen ska få uppleva och utforska material. Vi vill även att barnen genom dessa aktiviteter känner trygghet i gruppen och i den miljö de vistas i. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback