Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund

Kyrkängens Förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Vi jobbar med värdegrundsarbetet med hjälp av materialet från "Kompis-böckerna". Kompisböckerna handlar om hur det är att vara en bra kompis. Vi följer med Kanin och Igelkott och lär oss tillsammans.

Böckerna vi använder oss utav: 

- Säg förlåt   -  Dela med dig   - Vänta på din tur  -  Säg stopp  -   Lugna ner dig   -  Lyssna och kom överens  -  Prata om det   -  Samarbeta  -  Sprid glädje  -   Visa dina känslor 

 

Syfte:

 • Barnen ska få redskap för att möta olika situationer som uppkommer samt lära sig hur man kan lösa dessa. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för människors lika värde samt ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja hjälpa andra. 

 

Metod:

 • Vi arbetar med den boken som vi anser är mest passande i verksamheten för stunden. 
 • Vi läser boken vanligt och lyssnar på den genom Ugglo. Tillsammans med barnen diskuterar vi bokens innehåll. Vad hände? 
 • Vi dramatiserar handlingarna från boken. Genom att pedagoger dramatiserar med gosedjuren "Kanin och Igelkott" eller med hjälp av "sig själva". 
 • Barnen får återskapa vad som hände.
 • Göra aktiviteter som finns på baksidan av Kompiskorten

 

Material: 

 • Kompisböckerna
 • Kanin och igelkott gosedjur
 • Lärplattan 
 • Kompiskort

 

Vad vill vi se för lärande hos barnen: 

 • Visa hänsyn och hjälpa varandra
 • Hitta bra lösningar på jobbiga situationer med hjälp från böckerna 

 

Så här dokumenterar vi/följer upp: 

 • Bilder och filmer med hjälp av lärplattan 
 • Dokumentationer på väggen
 • Diskussioner med barnen 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback