Skolbanken Logo
Skolbanken

Skapande

Kalvalyckans förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 november 2020

Barnen har visat ett gemensamt intresse för att skapa. Vi vill skapa tillfällen för dem att utforska olika former av skapande, tekniker och samtidigt träna sina sociala färdigheter.

Vi har sett och upplevt att barnen har ett gemensamt intresse för att skapa, och vi vill erbjuda dem möjligheten att utforska olika material, verktyg och tekniker. För en del av barnen blir det första gången och en del får använda sina tidigare erfarenheter - ett tillfälle att utvecklas tillsammans och ge varandra inspiration. 

Syfte: Att följa barnens intressen och erbjuda dem mer aktiviteter som innefattar skapande i olika former. Ytterligare ett sätt för dem att uttrycka sig i kombination med ett lekfullt lärande.

Mål: Att varje barn ska få möjlighet att tillägna sig kunskap om hur man kan skapa på olika sätt. Grundläggande kunskap för hur vi kan använda olika skapandematerial, verktyg och tekniker.

Aktiviteter:

I kombination med vårt utforskande av vatten kommer vi att erbjuda barnen tillfällen att skapa på olika sätt.

Måla, klippa, klistra är exempel på tekniker vi kommer använda oss av.

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback