Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Rymden åk 2 Gläntan grupp 3

Gläntanskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Hur ser det ut i rymden?Vad finns i rymden? Hur förhåller sig vår planet till solen, måne och andra planeter?

Rymden åk 2 Gläntan grupp 3

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- hantera information samt begrepp i temat rymden

- anpassa språket efter olika syften. 

- formulera dig i tal och skrift. 

- presentera olika ämnesområden med hjälp av bild 

 

Bedömningen görs i matriserna:  

- Gläntan 1-3 NO

- Gläntan 1-3 Sv

- Gläntan 1-3 SvA

- Gläntan 1-3 Bl

 

Och kommer även bedömas genom ditt skapande arbete med "skollåda" och  genom dina texter i projektboken. 

 

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- hantera information samt begrepp i temat rymden

- anpassa språket efter olika syften. 

- formulera dig i tal och skrift. 

- presentera olika ämnesområden med hjälp av bild 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Här skriver du vad undervisningen konkret ska innehålla - VAD ni kommer att arbeta med för färdigheter, fakta och förmågor. Skriv på ett sätt så eleven förstår. Här kopplar du till det centrala innehållet.

Hur?

Här beskriver du HUR ni kommer att arbeta. HUR kommer ni att arbeta differentierat utifrån t.ex tempo, nivå, omfång, metod, intresse?

Tempo       t.ex samma uppgifter men möjlighet att hinna olika långt, olika typer av uppgifter/textversioner
Nivå           t.ex uppgifter med olika svårighetsgrad, stödstrukturer så att alla kan delta
Omfång     t.ex alla lär sig samma bas, några lär sig mer (fördjupning)
Metod       t.ex läsa/lyssna, skriver med penna/dator/tal, digitala lärverktyg/böcker,
                  lära sig genom samtal, egen reflektion, grupparbete eller i lärpar, möjlighet att lära sig på ett varierat sätt.
Intresse    t.ex alla är delaktiga i samma kunskapsområde men får olika ingångar beroende på intresse,
                  välja aktiviteter för fördjupning eller träning utifrån intressen.   

              

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback