Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Aktivitetspoäng HT20

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Ni skall under en veckas tid undersöka hur aktiv livsstil ni har genom att samla aktivitetspoäng. Poängen samlar ni genom olika aktiviteter där ni rör på er, olika aktiviteter ger olika mycket poäng beroende på hur ansträngande de är. Uppgiften och dess material ligger på classroom. Ni använder er av dokumentet som ligger på Classroom och fyller i era poäng i det schema som finns för varje dag. Efter ni samlat poäng under en vecka skall ni sedan reflektera och fundera kring er egen hälsa och livssituation med avseende på träning, vardagsmotion, sömn m.m. Detta gör ni genom att besvara de frågor som finns med i uppgiften. Använd då den text som jag lagt upp i Classroom så att ni fördjupar era kunskaper samt får med vetenskapliga fakta i era svar.

I uppgiften jobbar vi utifrån två kunskapskrav. Dels att kunna samtala om fysiska aktiviteter och dess betydelse för hälsan, men även kring att förebygga skador i samband med träning.


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Aktivitetspoäng HT19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback