Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Rörelser och dans till musik för årskurs 6

Vidingsjöskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Det är snart dags att börja med danstemat eller "rörelse till musik temat" som en del elever föredrar att kalla det. Vi kommer att börja med att lära oss stegen till samma låt. Därefter så får ni ändra på minst tre olika rörelser till samma låt. Den sista uppgiften i detta tema är att ni kommer få sätta helt egen koreografi till en låt som ni själva väljer den ska vara ca 2 minuter och ni får arbeta tillsammans i grupper 3-5 i varje grupp. Ni får använda av er både mobil och paddan. Filma er under tiden och titta och lär. Jag hoppas att ni kommer tycka att det här är ett roligt tema. Lycka till!

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du rörelserna till takt och musik

Jag kommer att titta på hur samarbetar i gruppen.

Jag kommer att titta på hur din förmåga att planera utförandet och hur din arbetsinsats är.

Jag kommer att titta på att du kan genomföra dansen med en viss svårighetsgrad och med en viss variation.

Jag kommer titta på din inlevelse i dansen och om den genomförs på ett underhållande sett.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

För att dina kunskaper ska räknas som godtagbara ska du visa att du kan:

-Delta i hela dansen.

-Kan till viss del anpassa dina rörelser till takt och rytm.

-Kan genomföra olika danssteg i utförandet.

-Kan hålla takten.

-Kan samspela sina rörelser till gruppen.

-Kan variera dansen och ha vissa svårighetsgrader i rörelserna.

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna?

Eleverna får en matris där det står vad som är kunskapskravet och det centrala innehållet när det gäller dans eller rörelse till musik. Det står också hur detta tema kommer att fortlöpa och lite om de olika betygskriterierna. Eleverna får först träna tillsammans där vi lär oss grunderna i en låt.

Då de ska ändra och träna in en koreografi så får eleverna använda sig av olika utrymmen där de kan få arbeta utan att de stör varandra i grupperna.

Eleverna får ha tillgång till olika tekniska utrustningar t.ex. Ipad, mobiler eller datorer.

 

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

Jag är med då eleverna tränar i de olika danserna och genom att jag ser och lyssnar in hur det går så kan jag hjälpa till när det behöves. Jag kan vara ett "bollplank" och jag kan ge en omedelbar koppling till eleverna. När det sista är klart och koreografin sitter så filmar de och skickar över det till mig. Jag tittar på alla grupper och ser på varje elev och återkopplar sedan muntligt till varje elev.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Dans och rörelse till musik
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback