Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1 - 3

Engelska år 1

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Så här arbetar vi med engelska i år 1.

Vi utgår från serien "pick a colour" på urskola.  "På en bänk. I en park. I en värld där alla pratar engelska möts Flea och Bug. Här blir de bästa vänner. Här har de sin vardag. Och här leker de: ”Say a number. Pick a colour”. Flea och Bug är två pappersloppor som fått liv och de är huvudkaraktärer i tv-serien Pick a colour, nybörjarengelska för de yngsta eleverna. Det lekfulla magasinsprogrammet är helt på engelska och ger en lustfylld och rolig dusch i det engelska språket" Från programmets lärarhandledning. 

Innan vi tittar på avsnittet tar vi upp begrepp och ord som kommer att tas upp i programmet. Efter avsnittet pratar vi om det vi sett och gör olika övningar, både muntligt och skriftligt. 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback