Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Teknik

·

Årskurs:

F - 4

Minecraft - Fritidshem

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Vi har övat på att spela minecraft under året och kommer under hösten att starta nya servrar för att ge eleverna en chans att starta från början och forma världen som de vill ha det.

Vi har märkt att eleverna som spelar Minecraft tar olika roller, vissa som kan väldigt mycket hjälper de som inte kan så mycket. De byggde upp system för att nybörjarna skulle kunna överleva i världen(automatisk farm, kistor med utrustning och allmänna fördelar som enchant table). Vi har pga. Corona varit tvungna at inte blanda ålderrgrupperna så nu ser vi en chans att låta eleverna få börja om helt från början denna gången fast i sina klasser. Förra gången så hade vi förberett världen för att förenkla spelet. 

 

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.

 I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer,arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback