Skolbanken Logo
Skolbanken

Garnteknik år 8 Lovikkavantar

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Lovikkavantar, Erika Aittamaas man arbetade i skogen och familjen var fattig med många barn. För att tjäna pengar brukade Erika Aittamaa sticka för försäljning. En gång då hon skulle sticka ett par extra tjocka vantar 1892 gjorde hon ett misstag; vantarna blev så tjocka och stela att beställaren inte ville ha dem. Erika tvättade och borstade vantarna med en ullkarda så att de blev skönare, och lovikkavanten blev till. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lovikkavante

Innehåll

Sticka Lovikkavantar                                                                             

När: HT 2020

Arbetsområdets innehåll

I arbetsområdet Garnteknik kommer du att sticka ett par Lovikkavantar efter en arbetsbeskrivning. Du kommer att börja arbetet med en planering, och avsluta arbetet med en utvärdering. För att bli säker på hur man stickar börjar du med en provlapp för att lära dig: uppläggning, rätstickning, slätstickning, resårstickning och att maska av. När vanten är klar syr du ett broderi på vanten, enligt traditionell förebild eller efter mode, trend och eget uttryck. Du kommer också få lära dig om materialet ull.

 

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • Garntekniken stickning, olika maskor och hur de kan kombineras
 • Materialet Ull
 • Historik Lovikkavanten 
 • Begrepp som är specifika för arbetsområdet

Studiematerial

 • Google Classroom finns inspiration, stickbeskrivning, uppgifter, inlämning, historik om Lovikkavanten mm. Där finns också länkar där du kan se hur man börjar en stickning och gör olika maskor. Kurskod: vqu5cio

Arbetssätt

 • Genomgångar om stickning och materialet Ull
 • Förövning där du lär dig/tränar på olika maskor och blir säker på hur man stickar
 • Praktiskt arbete sticka vantar efter en beskrivning 
 • Skriftliga inlämnings uppgifter Planering och Utvärdering 
 • Möjlighet att arbeta självständigt i egen takt med handledning av lärare

Bedömning

 • Stickövning i form av en provlapp där du tränar på och visar att du kan göra räta- och aviga-maskor i olika kombinationer
 • Planeringen med formgivning och idéer
 • Lovikka vantarna med broderi som du stickar utifrån instruktioner.
 • Utvärdering du skriver i slutet av arbetsområdet där du motiverar val du gjort och visar att du kan använda dig av slöjdspecifika begrepp
 • Din arbetsprocess med handlingsalternativ som leder framåt.

 

                                                               Lycka till!

                                                                   


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.

Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.

Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.

Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.

Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.

Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.

Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.

Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.

Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.

Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.

Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.

Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.

Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.

Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback