Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Träslöjd åk 6 Mobilställ

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Välkommen till träslöjd för åk 6! Vi kommer att arbeta med trä och metall samt använda olika verktyg.

Syfte

Att arbeta med olika material och tekniker för att utveckla ett mobilställ från idé till färdig produkt.

 

Verktyg och material

Träbitar, kontursåg, stämjärn, skruv 2,5*20 mm, trälim, fil, slippapper, slipklots, geringssåg.

 

Metod

Genom att eleven tittar på filmen och får en grundinstruktion kan eleven vara förberedd på eventuella svårigheter under arbetsprocessen. Eleven kan hitta på egna lösningar och designa sina egna produkter. Därefter kan eleven planera hur arbetet ska struktureras, i vilken ordning allt ska göras. Detta kan dokumenteras, steg för steg. Eleven bör göra en enkel ritning på ställets två delar och skriva in de olika måtten.

 

Länk till youtube https://www.youtube.com/watch?v=nWfcfH6eOzs

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Träslöjd åk6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback