Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

SO, årskurs 3, Forntiden, vecka 2-22 planering Sofia Skola

Sofia skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Du kommer lära om forntidens olika tidsperioder, hur människan kom till och levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Du ska arbeta med forntidens olika tidsperioder som istid, människans uppkomst, stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas?

Du ska arbeta med forntiden vårterminen år 2021 inom tidsspannet vecka 2-22.

2. Arbetssättet under arbetsområdet:

Du kommer ha lärarledd undervisning om forntiden och arbeta enskilt och i grupp. Se olika filmer som UR-serien "Rena rama forntiden" samt "Arkeologens dotter". Göra studiebesök på Historiska museet med guidad visning och arbete i verkstad. Läsa faktatexter på egen hand och gemensamt. Skriva faktatexter utifrån tankekarta/stödord. Samtala, diskutera och reflektera. Göra skapande arbete i bild och form. Vi kommer även att titta på det forntida bildspråken i form av hällristningar och äldre skrift.

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig hur människor levt i olika tider. Kunna något om jakt, fiske, bostad, mat, kläder, gravar, hällristningar, hantverk, isräfflor, rösen och familjens funktion. Kunna placera stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Känna igen fornlämningar i naturen och kunna beskriva dem. Du ska kunna läsa och skriva faktatexter på egen hand där du förstår och använder ämnesspecifika ord och begrepp.

 

2. Hur det ska bedömas?

Se kunskapskrav.

 

3. Vad är det som bedöms? 

Du bedöms i hur aktiv du varit på lektionerna, i samtal och diskussioner. Din förmåga att reflektera kring skillnader och likheter i människans liv nu och på forntiden. Din förmåga att ordna de olika tidsåldrarna. Hur du skriver enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår och du ska använda dig av ämnesspecifika ord. Du ska kunna ange någon källa du använt i arbetet. Du ska även kunna svara på frågor som rör ämnesområden i exempelvis en Kahoot.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
En uppgift kopplad till arbetsområdet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback