Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Koll på matematik 4A - Kapitel 3

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 6 november 2023

Inom detta arbetsområde kommer vi att arbeta med olika metoder för att räkna addition och subtraktion.

Målet med undervisningen

Du kommer att få lära dig om...

  • ...olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1000.
  • ...olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1000.
  • ...samband mellan addition och subtraktion.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att utgå ifrån boken Koll på matematik 4A. Vi kommer ha genomgångar, arbeta enskilt i boken samt diskutera tillsammans. Vi kommer även jobba digitalt i Bingel och med korta filmer.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

De fyra räknesätten och regler för deras användning vid beräkningar med naturliga tal.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback