Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kemins Grunder

Bagarmossens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Kemins grunder - bl a säkerhet på lab, atomer och molekyler, egenskaper, reaktioner.

v

45                  kemins historia, säkerhet på lab, atomer/molekyler, använda gasol

46                  bygga molekyler, ämnens egenskaper, laboration faser,

47                  blandningar/lösningar, separera ämnen, lab separationsmetoder

48                  kemiska reaktioner, brandtriangeln, bränna magnesium

49                  repetition, prov

Prov onsdag 2 dec

Begrepp: alkemi, frätande, giftig, explosiv, oxiderande, atom, molekyl, materia, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, kemisk formel, periodiska systemet, fast, flytande, gasform, smältpunkt/fryspunkt, kokpunkt/kondensationspunkt, densitet, blandning, rena ämnen, emulsion, uppslamning, lösning, mättad lösning, övermättad, legering, sedimentering, filtrering, extrahering, indunstning, destillering,  kromatografi, fysikalisk förändring, kemisk reaktion, reaktionsformel, bränsle

Kemiboken  s 2-43, 53-56 och anteckningar / kopierade genomgångsbilder. Provet bedömer begreppsförmågan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter