Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Decimaltal åk 5

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Matematik HT-20 åk 5 Decimaltal

 

Vad?

Centralt innehåll:

·       Positionssystemet för tal i decimalform.

·       Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

·       Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Hur?

·       Vi kommer att arbeta med uppgifter i par och enskilt

·       Vi kommer arbeta med konkret material

·       Vi kommer att arbeta med uppgifter i läroboken

·       Vi kommer att samtala om olika sätt att lösa uppgifter

De kommer att få visa sina kunskaper genom att delta i samtal i par och grupp, skriva diagnos och göra mindre skriftliga uppgifter under arbetets gång.

Varför?

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna

  • ·       utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden
  • ·       utvecklar intresse och tilltro till sin förmåga och att använda matematik i olika sammanhang
  • ·       utvecklar förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet
  • ·       utvecklar en förtrogenhet med matematiska uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga sammanhang och matematiska sammanhang

 

  • Genom undervisning i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • ·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • ·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

 

Kunskapskrav:

Eleven kan/har …

 

göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med ett resultat som är

 

tillfredsställande

 

 

 

 

gott

 

 

 

 

mycket gott

 

 

välja och använda … matematiska metoder

 

i huvudsak fungerande

 

ändamålsenliga

 

ändamålsenliga och effektiva

 

 

med … anpassning till sammanhanget

 

viss

 

relativt god

 

god

kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett sätt som fungerar

 

växla mellan olika uttrycksformer i sina beskrivningar

 

i huvudsak

 

relativt väl

 

väl

 

föra resonemang om hur begreppen relaterar till varandra som är

 

enkla

 

utvecklade

 

välutvecklade

 

När?

Vecka 45-47


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback